ABBID

 

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu i Detektywistyki

 

 

ul. Szeroka 5/10, 88-100 Inowrocław

 

tel.  +48 516 107 903

 

e-mail: biuro@abbid.pl   

Przedsiębiorstwa

   Oferta ABBID z zakresu Bezpieczeństwa Biznesu, obejmuje również pogłębiony detektywistyczny wywiad gospodarczy w ramach którego weryfikujemy i pozyskujemy informację stanowiącą wartość strategiczną dla podejmowanych decyzji i szacowaniu ryzyka. Realizujemy działania w terenie. Wizytujemy siedzibę sprawdzanych podmiotów, analizujemy ich otoczenie, dokonujemy sprawdzeń miejsc prowadzonej działalności, inwestycji lub wykonywanych usług. Wchodzimy w kontakt celowy.

Zalogowanie do systemu jest możliwe po zawarciu umowy.

Dostęp do wersji prezentacyjnej jest chroniony hasłem.

 

Chcesz poznać warunki korzystania z naszych usług, zawrzeć umowę lub uzyskać hasło do wersji prezentacyjnej?

Skontaktuj się z nami!

 

- przejdź do kontaktu

Przejdź do wersji prezentacyjnej

Zaloguj się do systemu

MODUŁ SYSTEMU SŁUŻĄCY SPRAWDZANIU FIRM I OSÓB POD KĄTEM AML

AML - (Anti-Money Laundering) Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi.

 

Instytucje finansowe i podmioty gospodarcze są zobowiązane spełniać wymogi znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi ...

  

    Ustawa zobowiązuje Cię do zachowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy

i Finansowaniu  terroryzmu ?

 

                                                Zadbaj o bezpieczeństwo !

 

        wywiąż się z obowiązku on-line w 30 sec.

 

Zalogowanie do systemu jest możliwe po zawarciu umowy.

Dostęp do wersji prezentacyjnej jest chroniony hasłem.

 

Chcesz poznać warunki korzystania z naszych usług, zawrzeć umowę lub uzyskać hasło do wersji prezentacyjnej?

Skontaktuj się z nami!

 

- przejdź do kontaktu

Przejdź do wersji prezentacyjnej

Zaloguj się do systemu

Banki / pożyczko i leasingodawcy

Kancelarie prawne

OFERTA USŁUG DEDYKOWANYCH

Przedsiębiorstwa / Kancelarie prawne / Banki, pożyczko i leasingodawcy / Towarzystwa ubezpieczeniowe / Wypożyczalnie samochodów, maszyn i urządzeń / Biura księgowe

Wypożyczalnie samochodów, maszyn i urządzeń

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Biura księgowe

Dostarczamy informację o wartości strategicznej i procesowej

 

- Weryfikujemy wiarygodność biznesową i finansową kontrahentów,

- Realizujemy ustalenia majątkowe,

- prowadzimy śledztwa i wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

-

 

Zwalczamy nadużycia i przestępstwa, ustalamy przebieg zdarzeń, przyczyny i odpowiedzialność osób z wewnątrz i z zewnątrz organizacji.

- Poszukujemy i odzyskujemy utracone mienie

- Ustalamy sposób działania i tożsamość role i tożsamość ich uczestników

- Monitorujemy rynek i kanały dystrybucji pod kątem rzeczy utraconych w wyniku kradzieży, oszustwa bądź przywłaszczenia a także towarów i usług stworzonych, oferowanych bądź dystrybułowanych nielegalnie. 

- Inicjujemy i obsługujemy merytorycznie i formalno-prawnie postępowania przygotowawcze w sprawach karnych wspierając je informacyjnie, analitycznie i dowodowo.

- przeprowadzamy dowody na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych, cywilnych i karnych.

 

 

Działalność gospodarcza i ryzyko to coś nierozłącznego. Prowadzenie biznesu to ciągłe mierzenie się z niepewnością i podejmowaniem decyzji obarczonych szeregiem ryzyk, stanowiących najczęściej zagrożenia o charakterze finansowy, prawny bądź wizerunkowym. Niezależnie od genezy mogą wywołać utratę zaufania klienta, pozycji na rynku bądź możliwości działania i co za tym idzie negatywnie skutkować  ekonomicznie, utrudnić przedsięwzięcie lub całkowicie wyeliminować  podmiot z branży lub rynku.

Nasza aktywność polega na ograniczaniu ryzyka poprzez sprawdzanie i dostarczanie informacji oraz rozpoznawanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń. Oprócz wdrażania strategii prewencji, rozwiązujemy sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe wynikające z wrogiego działania głównie o charakterze  przestępczym.

Bezpieczeństwo biznesu to dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo informacyjne i kontrwywiadowcze, ograniczanie ryzyka inwestycji, transakcji oraz współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Minimalizowanie zagrożeń i strat dla systemów, procesów, struktury i zasobów przedsiębiorstwa.

 

Działalność polegająca na odpłatnym udostępnianiu mienia niesie ze sobą ogromne ryzyko strat. Powierzenie mienia osobom wobec których nie mamy pewności co do zamiarów, nie znamy intencji i faktycznego celu zawarcia transakcji. Dostarczamy narzędzie online służące sprawdzeniu wiarygodności finansowej i biznesowej potencjalnego klienta. Przeprowadzamy pogłębiony detektywistyczny wywiad gospodarczy, kontrolujemy firmę, sprawdzamy osoby, siedzibę i miejsca wykonywania działalności. W sytuacjach nadużyć zajmjemy się kompleksowo merytorycznie i formalnoprawnie zawiadomieniem organów ścigania  zabezpieczamy materiały i dowody na potrzeby postępowania karnego, zawiadamiając i wspierajac informacyjnie i dowodowo organy ścigania. Zajmujemy się poszukiwaniem i odzyskiwaniem utraconego mienia.

 

     Działamy w sprawach

 

 • Nieuczciwej konkurencji

 •  

 • Kradzieży

 •  

 • Oszustw

 •  

 • Nadużyć

 •  

 • Niedotrzymywanie umów o zakazie konkurencji

 •  

 • Nielojalność pracowników

 •  

 • Sabotaży wewnątrz organizacji

 •  

 • Korupcji

 •  

 • Windykacji wierzytelność

 •  

 • Egzekucji roszczeń